niedziela, 4 grudnia, 2022

Denar 1501/1506; MWF; tarcza herbowowa typu niemieckiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_E_1

Denar 1501/1506; MWF; tarcza herbowowa typu niemieckiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_E_2