sobota, 22 czerwca, 2024

Denar 1588;

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

12 mm/0,27 g

Źródło:  archiwum MPP na Lednicy/Oddział Rezerwat Archeologiczny w Gieczu; fot. M. Jóźwikowska

Nr kat. III_A_1

Denar 1589

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

14 mm/0,37 g

Źródło:  archiwum MPP na Lednicy/Oddział Rezerwat Archeologiczny w Gieczu; fot. M. Jóźwikowska

Nr kat. III_A_2

Denar 1589

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_3

Denar 1589

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_4

Denar 1590

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_5

Denar 1591

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_6

Denar 1592

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_7

Denar 1593

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  własne

Nr kat. III_A_8

Denar 1594

Nie odnotowano

Nr kat. III_A_9

Denar 1595

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_10

Denar 1596

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_11

Denar 1599

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_12

Denar 1600

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_13

Denar 1601

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_14

Denar 1601

fałszerstwo ?

13 mm/0,37 g

Źródło:  Allegro

Nr kat. III_A_15

Denar 1602

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_16

Denar 1602

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_17

Denar 1603

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_18

Denar 1604

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_19

Denar 1605

W

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_20

Denar jednostronny bez daty

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_21

Denar jednostronny 1608

13 mm/0,37 g

Źródło:  własne

Nr kat. III_A_22

Denar jednostronny 1609

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_23

Denar jednostronny 1609

13 mm/0,37 g

Źródło:  WCN

Nr kat. III_A_24

Denar 1610

CWF; tarcza herbowa renesansowa;

13 mm/0,37 g

Źródło:  GNDM

Nr kat. III_A_25

Denar 1611

brak zdjęcia

Nr kat. III_A_26

Denar 1612

 

brak zdjęcia

Nr kat. III_A_27