niedziela, 21 kwietnia, 2024

Szeląg 1650

A – 16 ICR 50

R – SOLIDUS REG NI POLONIAE

Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr kat. lV_A_1

Szeląg 1650

A –  ICR

R – SOLID REGNI POLONI 16 50

Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

Nr kat. lV_A_2

Szeląg 1650

A –  ICR

R – SOLID REGNI POLONI 16 50

Źródło: własne

Nr kat. lV_A_3

Szeląg 1650

A –  ICR

R – SOLID REGNI POLON 16 50

Źródło: WCN

Nr kat. lV_A_4

Szeląg 1650

A –  ICR

R – SOLID REGNI POLONI 16 50

Źródło: WCN

Nr kat. lV_A_5