sobota, 15 czerwca, 2024

Denar 1492/1501; MWF; tarcza herbowowa typu niemieckiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_D_1

Denar 1492/1501; MWF; tarcza herbowowa typu niemieckiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_D_2

Denar 1492/1501; MWF; tarcza herbowowa typu niemieckiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_D_3