sobota, 15 czerwca, 2024

Szóstak 1595

A – SIGIS 3 DG REX POLO MDLIT

R – VI GROS ARGE SEXD REGIS POLONIAE 15 95

Źródło: WCN

Nr kat. III_E_1

Szóstak 1599

A – SIG III DG R EK EX POL MDL

R – VI GROS ARGEN SEXD REGNI POLONIAE F 99

Źródło: WCN

Nr kat. III_E_2

Szóstak 1601

A – SIG III DG REX POL MDL

R – VI GROS ARGEN SEXD REGNI POLONIE 16 01

Źródło: WCN

Nr kat. III_E_3

Szóstak 1601

A – SIG III DG REX POL MDL

R – VI GROS ARGEN SEXD REGN POLONIA 16 01

Źródło: WCN

Nr kat. III_E_4