sobota, 18 maja, 2024

Denar 1434/1444; MWF; tarcza herbowowa typu hiszpańskiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_B_1

Denar 1434/1444; MWF; tarcza herbowowa typu hiszpańskiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

Nr kat. II_B_2

Denar 1434/1444; MWF; tarcza herbowowa typu hiszpańskiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_B_3

Denar 1434/1444; MWF; tarcza herbowowa typu hiszpańskiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_B_4