poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Grosz 1597

A – SIG III DG REX PO MDL

R – 79 GROSSUS REGNI POL

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_1

Grosz 1597

A – SIG III DG REX PO MD

R – GROS RE 97 GNI POL

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_2

Grosz 1597

A – SIGIS III DG REX PO MDL

R – GROS RE 97 GNI POL

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_3

Grosz 1597

A – SIGIS 3 DG REX PO MDL

R – GROS RE 97 GNI POL

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_4

Grosz 1597

A – SIGIS 3 DG REX PO MDL

R – 15 79 GROSSUS R EGNI POL

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_5

Grosz 1598

A – SIGISM III DG REX PO MDL

R – GROSSUS REG POLONI 98

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_6

Grosz 1598

A – SIGISM III DG REX PO MDL

R – GROSSUS REG POLONIN 98

Źródło: WCN

Nr kat. III_C_7