poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Denar 1447/1491; MWF; tarcza herbowowa typu hiszpańskiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_C_1

Denar 1447/1491; MWF; tarcza herbowowa typu hiszpańskiego; pierścienie;

11 mm/0,25 g

Źródło: MZW

Nr kat. II_C_2