sobota, 15 czerwca, 2024

Dukat 1653

A – IOA˙ CASIMIR DG REX P & S·

R – .MONET·AUREA·MW·REGNI·PO 1653.

Źródło: zbiory prywatne SS

Nr kat. lV_H_8b

Półdukat bez daty

A – IO CASIMI DG REX

R – PO MD L MW R PR M

Źródło: WCN

Nr kat. lV_H_1

Półdukat 1653

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_2

Półdukat 1654

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_3

Dukat 1650

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_4

Dukat 1651

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_5

Dukat 1651

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_6

Dukat 1652

A – IOAN CASIM DG REX PO & S

R – MONET AUREA MW REGNI PO 1652

Źródło: WCN

Nr kat. lV_H_7

Dukat 1653

A – IO CASIMIR DG REX P & S

R – MONET AUREA MW REGNI PO 1653

Źródło: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Nr kat. lV_H_8

Dukat 1655

 

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_9

Dwudukat 1650

A – IOAN CASIM DG REX PO & S

R – MONETA AURE REGNI POLONIAE 1650

Źródło: ANMN

Nr kat. lV_H_10

Dwudukat 1651

A – IOAN CASIM DG REX PO & S

R – MONET AURIAE MW REGNI PO 1651

Źródło: Künker

Nr kat. lV_H_11

Dwudukat 1651

A – IOAN CASIM DG REX POL

R – MONET AUREIA MW REGNI PO 1651

Źródło: WCN

Nr kat. lV_H_12

Dwudukat 1652

A – IOAN CASIMI DG REX P & S

R – MONET AUREA MW REGNI PO 1652

Źródło: ANMN

Nr kat. lV_H_13

Dwudukat 1654

A – IOAN CASIM DG REX PO & S

R – MONET AUREA MW REGNI POL 1654

Źródło: ANMN

Nr kat. lV_H_14

Dwudukat 1654

A – IOAN CASIMI DG REX PO & S

R – MONET AUREA MW REGNI POL 1654

Źródło: Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Nr kat. lV_H_15

Trzydukat 1651

 

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_16

Czterodukat 1650

 

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_17

Pięciodukat 1651

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_18

Pięciodukat 1652

Brak zdjęcia

Nr kat. lV_H_19

Siedmiodukat 1652

A – IO CASIMIR DG REX PO MDL R

R – PM SA SE CZ NE N MW SV GO VA HE REX 1652

Źródło: Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Nr kat. lV_H_20

Dwudukat 1650

A – IOAN:CASIMIR· DG·REX PO&S

R – .MONETA·AURE·R EGNI·POLONIÆ 165O

Źródło: zbiory prywatne SS

Nr kat. lV_H_10b

Dwudukat 1651

A – IOAN˙CASIM DG·REX P&S·

R – MONET·AVR.MW REG:PO 1651

Źródło: zbiory prywatne SS

Nr kat. lV_H_12b

Dwudukat 1653

A – ·IO:CASIMIR· DG·REX·P:&:S:

R – ·MONET·AVREA·MW·REGNI·PO:1653

Źródło: zbiory prywatne SS

Nr kat. lV_H_13b

Ośmiodukat 1651

A – *IO:CASIMIR·DG REX·POL:MD:L:R:

R – ·P·M·SA·SE·CZ·NE·N SV·GO·VA·HE·REX· ·16 51·

Źródło: zbiory prywatne SS

Nr kat. lV_H_21