Strona główna Artykuły Seminarium Wschowa

Seminarium Wschowa

0

„O MONETACH – W MIEJSCU DAWNEJ, WSCHOWSKIEJ MENNICY” – II LUBUSKA SESJA NUMIZMATYCZNA

24 września br., w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3, w miejscu gdzie w średniowieczu znajdowała się jedna z głównych mennic Polski, odbyła się II Lubuska Sesja Numizmatyczna. Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Oddział w Zielonej Górze oraz wschowskie Muzeum. Podczas sesji można było zapoznać się z czterema referatami. Tematykę tegorocznego spotkania zdominowały znaleziska tzw. skarbów monet.
Pierwszy z prelegentów, Paweł Kaźmierczak z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, omówił zawartość skarbu srebrnych monet i ozdób, pochodzący najprawdopodobniej z początków panowania Bolesława Chrobrego, a więc ze schyłku X wieku. Po dyskusji nad tym interesującym depozytem, referat dotyczący monet z poł. XII – poł. XIII wieku na terenie Wielkopolski, Pomorza i Śląska wygłosił dr Tadeusz Szczurek – kierownik Działu Numizmatycznego w Muzeum Lubuskim, który szeroko omówił również kontekst historyczny terenów pogranicznych obecnego województwa lubuskiego. Pani Marlena Magda-Nawrocka z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza z Zielonej Góry zaprezentowała wstępne wyniki badań nad słynnym skarbem kilku tysięcy wczesnonowożytnych monet odkrytych przypadkowo w Guzowie. Na zakończenie oficjalnej części sesji odbył się, najbardziej dla wschowian interesujący, wykład Ryszarda Kozłowskiego, który przybliżył słuchaczom działalność wschowskiej mennicy w czasach panowania Jagiellonów. Wszyscy Uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale. Po referatach goście sesji numizmatycznej udali się na poczęstunek oraz mieli okazję zwiedzić Wschowę. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a uczestnicy sesji docenili piękno Królewskiej Wschowy, którą zresztą… niechętnie opuszczali.
Za Muzeum Ziemi Wschowskiej